Aktuel YouGov-undersøgelse i Danmark: De fleste danskere går ind for en ny planlægning af Femern-forbindelsen

62 procent** af danskerne er imod byggeriet eller for et alternativ til den sænketunnel, der skal bygges mellem Danmark og den tyske ø, Femern, i Østersøen. Det fortæller resultatet af en nylig, repræsentativ YouGov-undersøgelse*, der spurgte 1.033 danskere.

77 procent oplyste, at de endnu ikke vidste, at der skulle graves en 18 kilometer lang, 200 meter bred og 16 meter dyb rende i den følsomme havbund, til den planlagte Femern-forbindelse. Flertallet var heller ikke klar over, at finansieringen af det planlagte, store byggeprojekt endnu er usikker. For ifølge Europa-Kommissionens seneste afgørelse om statsstøtte, kan Danmark nu kun få adgang til den planlagte statsstøtte i 16 år og ikke i 55 år. Den begrænses dermed til 9,3 milliarder euro. Det udelukker således en finansiering af driftsomkostningerne, når tunnelen er færdig.

Efter at det danske transportministerium annoncerede opførelsen af tunnelen i januar 2021, skønt der verserer ti retssager mod Femern-forbindelsen ved landsretten i Leipzig, rejser BELTRETTER sagen og kræver en udsættelse og en grundlæggende, objektiv gennemgang af det planlagte, store byggeprojekt. BELTRETTER har også sendt en protest-e-mail til den danske ambassade. Indtil videre er der imidlertid ikke kommet svar fra politikerne. I en repræsentativ undersøgelse, foretaget af det internationale markeds- og opinionsundersøgelsesinstitut, YouGov, har BELTRETTER spurgt den danske befolkning om dens viden og mening om det planlagte, store byggeprojekt. Det gav et interessant resultat: De fleste danskere finder også en ny planlægning af projektet passende.

Over tre fjerdedele af danskerne vidste ikke: at havbunden skulle graves ud over 18 kilometer

I Danmark kendte 82 % af de adspurgte i YouGov-undersøgelsen den planlagte Femern-forbindelse. Hvad flertallet – 77 procent – ikke vidste var, at …: Femern-forbindelsen er planlagt som en gigantisk sænketunnel, hvor Østersøbunden graves op i en rende på 18 kilometer, som er 200 meter bred og 16 meter dyb. Det ville anrette enorme skader på Østersøens økosystem. Det vil skræmme marsvinene væk og ødelægge de sjældne rev.

„Resultatet overrasker os ikke, fordi tunnelbyggerne i årevis har investeret masser penge i at skabe visionen om en miljøvenlig, ren tunnel til den danske befolkning for at opnå deres accept. De giver dem bare de forkerte oplysninger. Hvordan kan man ellers forklare, at så få danskere ved, at Femern-forbindelsen har planlagt en gigantisk sænketunnel midt i et udpeget naturreservat. Det samme gælder gennemsigtigheden mht. omkostningerne, der i stigende grad er ude af kontrol,“ siger Karin Neumann, som er talsmand for BELTRETTER.

Finansieringen af Femern-forbindelsen vakler og den danske befolkning aner intet

Den planlagte tunnel betragtes som et vigtigt europæisk infrastrukturprojekt, der tilbyder en hurtigere forbindelse mellem Danmark og det europæiske fastland.

„Som med mange større byggeprojekter, som fx Berlins Lufthavn, stiger omkostningerne til projektet fra år til år, selv inden byggeriets start, og når nu totalt ca. 16 milliarder euro på tysk og dansk side,“ udtaler Florian Bumm, som også er talsmand for BELTRETTER.

På tysk side koster tunnelens baglandsforbindelse milliarder. „Imidlertid er finansieringsmodellen på dansk side vaklende. De forventede indtægter fra passagen vil næppe blive nået. Desuden er EU-midlerne netop blevet begrænset,“ tilføjer Bumm.

Imidlertid vidste 85 procent af de adspurgte danskere tilsyneladende ikke noget om de ændrede finansieringsbetingelser. Derfor mente 55 procent af de adspurgte også, at Femern-forbindelsens projekt og dets finansiering burde planlægges forfra, pga. de ændrede betingelser.

Anvend dog artikel 22 i statstraktaten mellem Danmark og Tyskland!

„Resultatet bekræfter endnu en gang, at Femern-forbindelsen i den grad kræver en ny gennemgang. Og det skal ske inden byggearbejdet på dansk side påbegyndes, hvilket allerede er bebudet fra januar 2021. Tunnelbyggerne tilsidesætter blot de demokratiske meninger og krav og ignorerer fuldstændigt, at forholdene har ændret sig. Det store byggeprojekt skal straks gennemgås og udsættes igen, som det også er angivet i stk. 2, artikel 22 i statstraktaten fra 2008. En sænketunnel til flere milliarder passer ikke længere ind i tiden,“ understreger Karin Neumann.

___

* De anvendte data er baseret på en online-undersøgelse fra YouGov Deutschland GmbH, hvor 1.033 danskere deltog den 7- 11.05.2020. Resultaterne er vægtet og er repræsentative for den tyske befolkning på 18 år og derover.

** 30% er imod og 32% siger, at der bør findes et alternativ til sænketunnellen